Service & Parts Staff

SERVICE DEPARTMENT

THOMAS MCCAFFERTY
Lexus Certified Service Consultant
(781) 210-5137


920e16b648d74bf8b1b7195403d2a117
CLAUDIA MELGAREJO
Service Advisor
(781) 210-5137


98b6d45d2fff4c7b9bdda9341d3493ff
LAUREN FARINA
Service Administrator
(781) 210-5140


95c35e55fb40450fb4c2ba9ad24aa0a7
RUBEN OLIVEIRA
Master Certified Diagnostic Technician


308d60dd43b946738652c8ca32ba0820
MICHAEL HOURIHAN
Master Certified Lexus Technician


2a37830c5d8a495cab184de8af59cbfa
ANDREW CONLEY
Master Certified Lexus Technician


6f01f54bd9334e328b0753e9f5088d71
DANIEL CHEN
Certified Lexus Technician


812c948b4c7a43e7a850b04f12b272a0
JOHN YEE
Certified Lexus Technician


7106dac117734c71a95662466296ced7
ROBERTO SANNA
Certified Lexus Technician


8ee8d49894e8457faa496f908c6819de
FELIX NEPOMUCENO
Certified Lexus Technician


b9b0820809ae4a8ba8af95ce61a445d0
JOE CAGDAS
Certified Lexus Technician


f0ad09e063e14ba48eb6157523d34a37
SEAN SKOROHOD
Certified Lexus Technician


f092762ea32a4e1383ba9c80f3227c51
KEVIN PEREIRA
Certified Lexus Technician


72c1f16b27d94ae49f455960e7c4df2d

Parts Department

CALVIN TU
Parts Consultant
(781) 804-2850


d7f855939f8b4d3082f1d6e94b58159f
BROOKE CARPENTER
Parts Consultant
(781) 804-2850


b4042c4bb2384030970f29107b782495

Valet Department

MARK MILLS
Lot Attendant


ed3c8a3f70fb40509bcc8364c56bd897
ALFRED GALLINARO
Valet


38009fd0e4904a4f8e94dc8504f8e5ec
; ;